Installation på K1 i Stockholm, stallet med mer än 100 hästar, se nedan.

 Installation på Renova i Göteborg, batterisortering, se längre ner på sidan.

 Installation på K1 i Stockholm med målsättning att minska emissioner under gällande gränsvärde för stadsplanerat område (Stockholms innerstad). 

På K1 i Stockholm finns drygt 100 hästar placerade och används vid bl.a. Beridna högvakten och utbildning. Eftersom K1 numera ligger inom tätbebyggt område och c:a 1500 meter från Stureplan så har kravet uppstått på en kraftig minskning på utsläpp av emissioner från utgödslingen från hästboxarna.

Under boxarna finns transportbanor som transporterar gödslet fram till samma punkt. Vid den punkten fanns tidigare ett öppet transportband som matade upp materialet till en öppen container på 40 m3. Materialet låg helt öppet och emissionerna var väldigt höga. Vi ersatte transportbandet med en 7.5m heltäckt transportskruv.

Transportskruven är kraftigt byggd för att undvika driftstopp. Drift 5.5kW/400Volt. Styrsystemet är integrerat för skruv, komprimator och transportbanor. Systemet är också utrustat med överfyllnadsskydd, som vid driftstopp på skruv eller komprimator, stänger av hela anläggningen och ger larmsignal.

Transportskruven matar upp materialet till en vätsketät SveLog Mobil 20m3 komprimator. Drift 5.5kW/400Volt. Tidigare var ammoniaklukten enormt kraftig i "utgödslingsrummet", men nu är där endast en helt hanterbar lukt. Säkerheten är hög för att eliminera kläm- och kross-skador.

När komprimatorn är full hämtas den med lastväxlarbil för vidare transport till tömning.

Tydliga anvisningar för entreprenören som kopplar bort komprimatorn och lastar upp den för tömning.

Entreprenören ställer direkt den andra komprimatorn på plats i "utgödslingsrummet" och placerar efter tömning den andra komprimatorn utanför rummet. Tömning sker c:a 3 gånger per vecka och innehållet väger c:a 7.5 ton. Mer info om komprimatorerna>>

Förutom nedkast i varje hästbox så finns detta nedkast i en korridor utanför "utgödslingsrummet". Eftersom inmatningen på den kraftiga transportskruven ligger under golvet är nedkastet säkrat med ett kraftigt fastbultat galler för att helt eliminera risken för klämskador. 

Användaren K1 är mycket nöjd med funktionen och det faktum att man nått målet med installationen och ligger nu under gränsvärden för emissioner. 

Renova i Göteborg valde kvarnar, avskiljare och transportsystem från Svenska Miljö Logistik för sortering och malning av småbatterier (AAA och upp till 1 kg) för återvinning. Hantering av c:a 1500 ton batterier per år.

Batterierna tippas ner i inmatningstratten och
matas via transportband med medbringare...

..upp till en magnetavskiljare som skiljer ut batterierna.

Malning sker i två steg..

..och därefter transportband till container och sedan återvinning av de olika materialen.

 

Copyright Svenska Miljö Logistik